Landsbygdsnätverket

Metodhandbok för arbete med unga...

...och Lokalt ledd utveckling på landsbygden - samlade erfarenheter med syfte att förenkla för lokala och regionala utvecklingsgrupper i programperioden 2014-2020, när de förhoppningsvis bestämmer sig för att satsa på paraplyprojekt för unga åter igen!

Rapport nr 2 (2)

Författare

Landsbygdsnätverket

Kategori

Lokalt ledd utveckling

Utgivningsdatum


Antal sidor

13 

Taggar