Landsbygdsnätverket

Utan bönder och betesdjur förbuskas värdefulla landskap

Du och jag påverkar det svenska landskapet genom de val vi gör när vi köper mat. Väljer du kött och mejeriprodukter från Sverige väljer du också att stödja det levande och variationsrika odlingslandskapet. Det gäller såväl den privata konsumtionen som restauranger och storhushåll.

Broschyr

Författare

Landsbygdsnätverket

Kategori

Mat & livsmedel

Utgivningsdatum


Antal sidor