Landsbygdsnätverket

Foto: Öjebyn.

AKIS digital tematräff: Affärsmodells-innovation inom odling

Välkommen till digitala temadagar den 1-2 februari. Kompetenser från vitt skilda håll sammanstrålar och inspirerar. Med hjälp av praktiska erfarenheter och forskning inom bland annat odling, sensorik, affärsmodellsinnovation och marknad, tar vi oss tillsammans an utmaningar och möjligheter för spannmåls- och potatisodling i norra Sverige.

Träffen ordnas av Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten genom projekt Kompetenscentrum mat i norr och Landsbygdsnätverket, i samverkan med Länsstyrelsen i Norrbottens län och Region Norrbotten. Se program nedan.

Datum och tid

1-2 februari. Dag 1 klockan 13.00-16.30. Dag 2 klockan 8.30-12.00.

Plats

Temadagarna är digitala.
Möteslänk skickas ut till anmälda deltagare några dagar innan träffen.

Anmälan

Anmäl dig här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. - senast 29 januari.

Kontakt

Jennie Cederholm Björklund, Landsbygdsnätverket.

Norra Sverige har unika odlingsförutsättningar. Det korta och intensiva odlingsfönstret skapar utmaningar. Näringsvärde och sensorik är fördelar som kan bidra till utvecklade livsmedel och livsmedelsproduktion. Det finns duktiga producenter som är intresserade av att utveckla sina produkter, och förädlare som vill använda lokala råvaror. Men hur gör vi för att utveckla ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbara affärsmodeller för odling i norra Sverige?

Innovation sker i samverkan mellan olika kompetenser, perspektiv och branscher. Vi samlar därför kompetens från olika håll till denna träff, då vi inspireras och jobbar tillsammans med utveckling av hållbara affärsmodeller inom odling.

Vi inspireras av affärsmodellsinnovation inom svarta vinbär, och arbetar med hur vi kan utveckla modeller för spannmål och potatis. Vi får även ta del av forskning kring sensorik, terroir och andra faktorer som kan inspirera vid utvecklingen av nya affärsmodeller. Några frågor som diskuteras är följande:
Hur utvecklar vi hållbara affärsmodeller för odling av kulturspannmål i norra Sverige? Hur hittar vi alternativ till foderspannmål och använder det till bröd eller något annat? Hur utvecklar vi hållbara affärsmodeller för att ta tillvara all potatis?

Syftet med träffen är att vi blir inspirerade, och får kunskap om hur vi kan arbeta för att fortsätta utveckla hållbara affärsmodeller inom odling. Träffen är även startskott för fortsatt samverkan och arbete inom området, så vi arbetar fram en plan för hur vi går vidare.

Program

Dag 1, 1 februari:


13.00 Välkomna och introduktion till träffen
Jennie Cederholm Björklund, Landsbygdsnätverket.
Carolin Vallgren, Hushållningssällskapet Norrbotten Västerbotten.

13.15 Nuläge och framtidsscenarion
Hulda Wirsén, Länsstyrelsen i Norrbotten, berättar om den regionala planen utifrån Livsmedelsstrategin.

13.40 Markhotell - testbäddar för ökat antal odlare
Hanh Huynh, Hushållningssällskapet Nottbotten Västerbotten

14.00 Paus

Inspirationsinslag:

14.25-14.50 Terroir och kulturspannmål 25 min
Karin Gerhardt, forskare vid SLU, berättar om sitt arbete med terroir och innovationer i kulturspannmål.

14.55 -15.45 Sensorik samt utvecklingscase inom äpplen och potatis
Johan Swahn forskare och entreprenör som driver The Taste lab, berättar bla om sin doktorsavhandling med titeln "If I can taste it, I want it... Sensory Marketing in Grocery Retail Stores" samt hur sensorik kan boosta marknaden för äpplen och potatis.

15.45 Svarta vinbär
Pelle Johansson och Håkan Landström, matkonsulter vid Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten berättar om EIP-projektet som blev företaget Arctic winery och produkten Svart.

16.00 Digitalt studiebesök på Öjebyn Agro Park

16.30 Avslut

Dag 2, 2 februari

Backspegel och intro av dagens program

8.30-8.40 Dagens program

8.40-8.50 Projekt Gröna näringar
Jessica Lindberg, Piteå kommun, berättar om projekt som syftar till att stärka de gröna näringarna i Piteå kommun

8.50-9.00 Beviljade projekt kring sensorik
Alexandre Dubois, Formas

9.00-9.20 Spannmålsodling i norra Sverige - nuläge och möjligheter
Benjamin Bollhöner, affärsutvecklare, och Jan Nilsson, försöksledare vid Hushållningssällskapet Norrbotten Västerbotten berättar om nuläge och möjligheter.

9.20-9.30 Paus

9.30-9.50. Potatisodling i norra Sverige - nuläge och möjligheter 
Fredrik Eriksson, potatisrådgivare vid Hushållningssällskapet Norrbotten Västerbotten berättar om nuläge och möjligheter.

9.50-10.10 Hur kan innovation, design och teknik bidra till att skapa nya affärsmodeller inom hållbar odling?
Mikael Widoff Arman, framtidslabbet SALLY och innovationsbyrån EY Doberman visar exempel från andra branscher och berättar om projektet Preferable Future of Food.

10.10. Workshop
Frågeställningar diskuteras och denna workshop ska resultera i en konkret plan för hur vi går vidare med arbetet för att ta oss an utmaningarna.

12.00 Avslut

Publicerades