Landsbygdsnätverket

Betesmarkskonferens

- för fler välhävdade betesmarker i hela landet

För dig som är lantbrukare, rådgivare, tjänsteman på myndigheter och organisationer med intresse för betesmarker.

Tid: 26 september kl. 10.00-16.30
Plats: Safiren Konferenscenter i Katrineholm

Programinnehåll

  • Kommande CAP - tidsplan, EU-kommissionens lagförslag, möjligheter att påverka.
  • Samsyn mellan och inom myndigheter gällande bedömningar av betesmarker, åtgärder, djurskydd, allemansrätt, tillgänglighet mm.
  • Om samverkan mellan olika aktörer, producenter, livsmedelskedjan och konsumenter med målet att öka andelen hävdade betesmarker.
  • Nya rådgivningssatsningen och aktuella frågor som rådgivarna kan jobba med som alternativa skötselmetoder, innovationer och betesförmedling.
  • Hur påverkar konsumentattityder gällande köttkonsumtion (idisslare), miljö och klimatfrågor möjligheten till hävd av betesmarker?

Publicerades