Landsbygdsnätverket

Pressbild Borgeby Fältdagar.

Borgeby Fältdagar

Om du är på Borgeby Fältdagar den 29-30 juni ska du passa på att se vilka nya spännande innovationsprojekt som finansierats genom EU-satsningen EIP-Agri. Det gemensamma temat är Innovativa digitala hjälpmedel i växtodlingen.

Publicerades