Landsbygdsnätverket

Fiskets potential i sött och salt - yrkesfiske och turism

Den 5, 12 och 19 februari anordnar Jordbruksverket och Landsbygdsnätverket seminarieserien Fiskets potential i sött och salt. Seminariernas syfte är att öka kunskapen om svenskt yrkesfiske.

Målgrupp är alla som är verksamma inom näringen, intresseorganisationer, lokala-, regionala- och centrala myndigheter samt politiker på lokal-, regional- och nationell nivå.

Läs mer och anmäl dig på sidan Fiskets potential i sött och salt

Publicerades