Landsbygdsnätverket

Hållbart från norr till söder: RAS-odling på land ger mer svenskodlad fisk

I vår nya webbinarieserie ”Hållbart från norr till söder” gör vi en djupdykning i vattenbrukets olika produktionsformer, utmaningar och möjligheter. Föreläsare den 18 november är: Joel Oresten, Smögenlax, och Kristina Snuttan Sundell, Göteborgs universitet.

Publicerades