Landsbygdsnätverket

Hållbart från norr till söder: Vattenbruk i symbios med jordbrukslandskapet

Det finns många fördelar med att kombinera vattenbruk och lantbruk. Genom att låta de två produktionsformerna samverka går det att minimera miljöpåverkan. I webbinariet den 9 september presenterar Anders Kiessling, SLU, och Johan Ljungquist, Gårdsfisk, de olika synergier som finns mellan de två sektorerna - men också några av de utmaningar som finns.

Publicerades