Landsbygdsnätverket

How can Europe anticipate and support rural innovation?

RUBIZMO bjuder in till fyra Café Talks med virtuella studiebesök på tema innovation och affärsmodeller, allt via Zoom. Varje tisdag i november kl. 11.00-11.30.

För att komma till program och registrering, klicka på bilderna.

Program

Till anmälan

Om Rubizmo

Målet med Rubizmo är att generera jobb och tillväxt genom att stimulera storskalig utveckling av framgångsrika, lokala och innovativa företagsmodeller inom livsmedelssektorn, den biobaserade värdekedjan och ekosystemtjänster.
Kunskapen om företagsmodellerna kommer att spridas för att främja modernisering och hållbar tillväxt av landsbygdsekonomin och samtidigt skapa mervärde, sammanhållning och resiliens, samt bidra med en hållbarare användning av mänskliga resurser och naturresurser.

Genom att replikera och skala upp innovativa och framgångsrika företag ska landsbygdsföretag stimuleras.

Verktyg för landsbygdsentreprenörer kommer att utvecklas och användas som stöd vid träningstillfällen under projekttiden. Rubizmo kommer att hålla ”Train the Trainer”-kurser för att säkerställa att kunskapen från projektet kommer användas även efter att projektet avslutats.

Text: SLU

Publicerades