Landsbygdsnätverket

Innovationsfrämjande för aktörer i landsbygder

Våra landsbygder är innovativa och vi är många som erbjuder innovationsfrämjande insatser. Men når insatserna aktörer på landsbygder i tillräckligt hög utsträckning? Kan vi tillsammans göra mer för att de insatser som finns blir mer tillgängliga för de som behöver dem?

Landsbygdsnätverket har under några år arbetat med innovationsstödet EIP Agri som jordbruk, trädgård och rennäring kan söka. Utifrån dessa och andra erfarenheter är det nu dags att titta på vad som går att göra för andra näringar på landsbygder. Den 26 september har Landsbygdsnätverket därför ett möte tillsammans med aktörer som på olika sätt är engagerade i innovation på landsbygder. Målsättningen är att identifiera viktiga aktiviteter som bidrar till att i högre utsträckning nå ut med de insatser, stöd och system som finns.

Mer information finns i inbjudan till träffen. Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Publicerades