Landsbygdsnätverket

Innovationsfrämjande i landsbygder

Landsbygdsnätverkets arbetsgrupp för Innovationsfrämjande i landsbygder har möte via Skype den 11 juni.

Publicerades