Landsbygdsnätverket

Innovationsfrämjande i landsbygder

Landsbygdsnätverkets arbetsgrupp för Innovationsfrämjande i landsbygder har möte den 24 mars.

Publicerades