Landsbygdsnätverket

Klimat, miljö och omställning i Leader

Hur gör vi skillnad - konkret?

Den 27 januari bjuder Landsbygdsnätverket in till en workshop om klimat, miljö och omställning i Leader. Träffen är en fortsättning på den som genomfördes våren 2021. Nu ska vi tillsammans prata om hur vi kan mobilisera för att få in de ansökningar som LAG önskar. Vi diskuterar även hur villkor och urvalskriterier kan användas för att stärka klimat- miljö- och omställningsperspektivet vid urval av projekt.

Medverkar gör Mattias Goldmann, Bam Björling och Hanna Wessling.

Läs mer om träffen i länken nedan:

Publicerades