Landsbygdsnätverket

Landet lär #28 Hur kan de gröna näringarna bli bättre på affärsutveckling?

Lantbruksföretagare behöver generellt sett bli bättre på att utveckla sitt företagande för att kunna möta framtidens utmaningar. Samtidigt behöver rådgivningen bli mer flexibel och i vissa fall spetsas för att lantbrukarna ska vilja utbilda sig. Det menar Hannes Norr, agronomstudent på SLU, som har kartlagt hur de gröna näringarna jobbar med affärsutveckling. I Landet lär-webbinariet den 22 oktober presenterar han sina resultat.

Publicerades