Landsbygdsnätverket

Landet lär #29 Vilka miljöåtgärder finns i kommande CAP?

Vilka miljöåtgärder kommer att finnas med i den gemensamma jordbrukspolitiken nästa programperiod? Och vilka förändringar innebär det för lantbruksföretagarna? I webbinariet den 3 december ger Åsa Wolgast Broberg och Anneke Svantesson från näringsdepartementet en orientering kring "den nya gröna arkitekturen" i CAP.

Publicerades