Landsbygdsnätverket

Landet lär #59 Hur hjälper vi lantbrukarna? Om biologisk mångfald på åkrarna

Många växter och djur har det tufft i en intensivt odlad slättbygd. Men vad kan lantbrukarna själva göra för att öka den biologiska mångfalden? I Landet lär-webbinariet den 1 mars presenterar Petter Haldén, Jordbruksverket, och Jan Hill, Länsstyrelsen i Västra Götaland, en ny rådgivning inom Greppa Näringen.

Publicerades