Landsbygdsnätverket

Landet lär #60 Växter som tar över - Om invasiva arter i jordbrukslandskapet

Invasiva främmande arter blir ett allt större problem i jordbrukslandskapet. Men vad kan vi göra för att hindra deras framfart? I Landet lär den 22 mars presenterar Ulf Larsson, Naturvårdsverket, och Klara Jansson, Länsstyrelsen Västra Götaland, kunskap och metoder för att åtgärda problemet.

Publicerades