Landsbygdsnätverket

Låt unga ta plats!

Hur kan vi öka ungas delaktighet och inkludering i landsbygdsutveckling och Leader?

Som en uppföljning på Landsbygdsnätverkets nationella Leaderträff anordnar vi två förmiddagar med föreläsningar kring hur vi kan öka ungas delaktighet och inkludering i landsbygdsutveckling och Leader. Föreläsningarna kommer att vara förmiddagarna 10 och 11 december 2020.

Publicerades