Landsbygdsnätverket

Leaderbussen tar en tur i Skaraborg

Leaderbussen ska bidra till att fler får en ökad kunskap om Leader, dess möjligheter, resultat och mervärden. Genom samtal, möten och erfarenhetsutbyte stärker vi på detta sätt genomförandet av Leader. Bussresan ger tillfälle att både besöka projekt och leaderkontor och samtidigt föra samtal om metodens resultat, styrkor och mervärden.

Den 18 maj kommer ”Leaderbussen” att ta resenärerna runt i Skaraborg för att visa upp landsbygdens kraft och projekt som är finansierade av Leader. Bussen kommer att utgå från
Hornborgasjön.

Mer information, tidtabell och upplägg kommer att meddelas inom kort. Resan riktar sig till beslutfattare, tjänstemän och massmedia i Skaraborg.

Leaderbussen är en pilitsatsning inom Landsbygdsnätverket för att utveckla framgångsrika metoder för lärande och erfarenhetsutbyte.

Inbjudan från Leader Nordvästra Skaraborg och Leader Östra Skaraborg Pdf, 1.9 MB.

Publicerades