Landsbygdsnätverket

Möte med tematiska gruppen för fiske och vattenbruk

Landsbygdsnätverkets tematiska grupp för fiske och vattenbruk har möte.

Onsdag 13 juni, på Havs- och vattenmyndigheten i Göteborg.

Publicerades