Landsbygdsnätverket

Möte med tematiska gruppen för fiske och vattenbruk

Landsbygdsnätverkets tematiska grupp för fiske och vattenbruk har möte i Kristianstad.

Torsdag 21 mars på Länsstyrelsen i Skåne; Kristianstad.

Publicerades