Landsbygdsnätverket

Möte med tematiska gruppen för fiske och vattenbruk

Landsbygdsnätverkets tematiska grupp för fiske och vattenbruk har Skype-möte.

Skype-möte 10 oktober kl. 9 - 11.

Publicerades