Landsbygdsnätverket

Nationell träff om fondsamordning i praktiken - Hur drar vi nytta av varandras partnerskap?

Landsbygdsnätverkets grupp för fondsamordning inom lokalt ledd utveckling bjuder in till nationell träff om fondsamordning i praktiken den 4 december 2018.

Tid: Den 4 december 2018 kl. 10.00-16.00 (fika serveras från kl. 9.30)

Plats: Finlandshuset, Snickarbacken 4, Stockholm

Målgrupp: Personer som i huvudsak arbetar med ESI-fondernas genomförande inom Tillväxtverket, Svenska ESF-rådet, Jordbruksverket, Länsstyrelsen och lokalt ledd utveckling samt regionalt utvecklingsansvariga.

Program och anmälan: Se detaljprogram Pdf, 871.2 kB. för information om hur du anmäler dig. Anmäl dig senast den 28 november.

Sverige är det land i EU som gått längst med samordningen mellan EU:s fyra investeringsfonder i arbetet med lokalt ledd utveckling genom leadermetoden. Det har bland annat inneburit att andra typer av projekt har kunnat stödjas och att fler aktörer har involverats i leaderarbetet. Den 4 december kommer Landsbygdsnätverkets fondsamordningsgrupp att presentera kartläggningen över hur fondsamverkan fungerar i praktiken. I samband med detta kommer vi också diskutera hur vi tillsammans kan åstadkomma ännu starkare samverkan mellan fonderna, både i nuvarande programperiod men även inför perioden 2021-2027.

  • Hur ser samverkan ut mellan lokalt ledd utveckling och andra aktörer inom regional utveckling?
  • Hur riggar och finansierar vi projekt för att skapa synergier mellan olika ESI-fonder?
  • Hur kan vi tillsammans stärka fondsamordning framöver för att skapa större delaktighet och nå fler aktörer?
  • Leadermetoden som en resurs i lokal och regional utveckling.

Läs mer

Kartläggning Pdf, 1.2 MB.

om fondsamordning i praktiken.

Publicerades