Landsbygdsnätverket

Plattform för kompetensförsörjning

Landsbygdsnätverkets plattform för kompetensförsörjning har skypemöte den 27 mars kl. 14.00-15.30

Publicerades