Landsbygdsnätverket

Fotograf Jesper Anhede, Kickass photos.

Projektträff för medverkande i projekt inom EIP Agri

Vi delar med oss av lärdomar från avslutade EIP-projekt samt informerar om och besvarar frågor rörande administration och redovisning. Vi får även tips om möjligheter efter avslutade projekt. Denna träff är till för medverkande i befintliga projekt inom EIP Agri.

Datum och tid

9 februari klockan 13.00-15.30

Plats

Träffen är digital

Kontakt

Jennie Cederholm Björklund, Landsbygdsnätverket
Arne Bergh, Näringsutvecklingsenheten Jordbruksverket

Publicerades