Landsbygdsnätverket

Samtal med Swedish Incubators & Science Parks!

Välkommen till samtal med SISP på Zoom den 10 december, klockan 10.00-11.00!
Inbjudan riktar sig till Landsbygdsnätverkets medlemmar.

Anmäl dig till Johan Ascard, johan.ascard@jordbruksverket.se - senast den 8 december.
Inloggningsuppgifter till Zoom skickas till anmälda deltagare innan mötet.

Johan Ödmark, VD på SISP, berättar om hur Swedish Incubators & Science Parks bidrar till innovationer och affärsutveckling.

Fredrik Lindroos, VD på Karlstad Innovation Park, berättar om hur deras verksamhet bidrar till utveckling bland annat inom de gröna näringarna.

Därefter har vi en frågestund och diskussion om hur SISP och Landsbygdsnätverket kan samverka för att gynna landsbygdsutveckling.

Publicerades