Landsbygdsnätverket

Samtal om utrikesföddas kunskaper och erfarenheter, entreprenörskap och innovation

Välkommen till samtal om hur vi tar del av utrikesföddas kunskaper och erfarenheter och uppmuntrar entreprenörskap och innovation på Zoom den 26 januari klockan 12.30-14.00.

Landsbygdsnätverkets arbetsgrupp för nyanländas inkludering och Hushållningssällskapet bjuder in till samtal om:

Hur kan vi ta del av utrikesföddas kunskaper och erfarenheter, samt uppmuntra entreprenörskap och innovation?
Möte via Zoom
Tisdagen den 26 januari 2021. Klockan 12.30 - 14.00
Anmäl dig till Nils Lagerroth
, nils.lagerroth@jordbruksverket.se - senast den 22 januari.
Inloggningsuppgifter till Zoom skickas till anmälda deltagare innan mötet.

Landsbygden har behov av arbetskraft, företagande, innovationer och personer som bor och verkar för att kunna behålla privat och offentlig service. Genom att förbättra möjligheterna för utrikesfödda att få praktikplats eller jobb på landsbygden kan landsbygden i högre utsträckning få del av utrikesföddas kunskaper, erfarenheter och intressen vilket också kan bidra till en positiv landsbygdsutveckling.

Program

 • Vilka möjligheter har vi att inkludera nyanlända och tillsammans utveckla landsbygden?
  Landsbygdsnätverkets arbete med nyanlända, Per Hasselberg, Landsbygdsnätverkets arbetsgrupp Nyanländas inkludering
 • Möjligheter med att ta emot nyanlända som praktikanter - Christer Yrjas
 • Hur kan vi jobba för att uppmuntra Entreprenörskap och innovation? –
  Jennie Cederholm Björklund
 • Inspirerande exempel – Christina Milén Jacobsson
 • Snabbspår för akademiker - Margareta Stigson, SLU

Diskussion

 • Vilka möjligheter har jag att ta emot en praktikant?
 • Berikning av verksamheten – Var finns möjligheterna?
 • Nästa steg

Publicerades