Landsbygdsnätverket

Sjömat för framtiden

Fredag 6 december på Centralhuset Konferens, Nils Ericsonplatsen 4, Göteborg

- Värden i yrkesfiske och innovation inom marin livsmedelssektor.

Den 6 december får du vara med och stärka den marina livsmedels­industrin och ge nya insikter kring värden i yrkesfisket. Dagen är ett tillfälle för dig som jobbar med marina livsmedel, turism och regional utveckling att möta Sweden Food Arena, Vinnova och AgriFood Economics Centre.

Dagen är indelad i två block. Block I kl 09.00-13.00 med presentationer inkl lunch och block II workshop kl 13-15. Se rutan nedan för preliminärt program.

Anmälan till block I Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Anmälan till block II Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Dagen arrangeras av Jordbruksverket, Landsbygdsnätverket, Fiskekommunerna och Maritima klustret i Västsverige.

Preliminärt program


09.00 – 09.30 Registrering och fika

Block I
09.30 – 09.40 Inledning
Jessica Hjerpe Olausson, maritim expert, Västra Götalandsreionen
Magnus Nordgren, samordnare, Landsbygdsnätverket
Krister Olsson, koordinator, Fiskekommunerna

09.40 – 10.10 Innovation och forskning för en livsmedelssektor i världsklass
Presentation av Sweden Food Arena - en nationell arena där företagen samverkar kring forskning och innovation för en hållbar och konkurrenskraftig livsmedelssektor.
Marie Gidlund, verksamhetsledare, Sweden Food Arena

10.10 – 10.45 Presentation av rapporten "Värden i svenskt yrkesfiske"
Det samhällsekonomiska värdet av yrkesfiske är mer omfattande än enbart företagsekonomiska vinster. Det innehåller även andra värden som levande kustsamhällen, turism och attraktiva boendemiljöer.
Staffan Waldo, AgriFood Economics Centre

10.45 – 11.00 Paus

11.00 – 11.20 Småskaligt kustnära fiske i Bohuslän – en intervjustudie
En intervjustudie som vill sprida kunskap om kustfiskets betydelse för Bohuskusten. De intervjuade lyfter fram frågor och förslag som gynnar kustfiskets utvecklingsmöjligheter.
Ulla Olsson, utredare, Fiskekommunerna

11.20 – 11.50 Diskussion och dialog kring rapporten "Värden i svenskt yrkesfiske"

11.50 – 12.00 Summering av förmiddagen

12.00 – 13.00 Lunch

Block II
13.00 – 14.30 Workshop - möjligheter och utmaningar för framtidens sjömat
Under eftermiddagen har vi en workshop med Vinnova och Sweden Food Arena för att diskutera möjligheter och utmaningar och vad vi vill uppnå med att utveckla framtidens sjömat. Resultatet av diskussionen blir ett bidrag till den gemensamma innovations- och forskningsagendan som Sweden Food Arena håller på att ta fram för livsmedelssektorn.

"Mission” – en ny metod att möta de globala utmaningarna
Joanna Franzén, Handläggare Innovationsledning, Vinnova

Vilken innovation och forskning efterfrågas av företagen för att utveckla framtidens sjömat och fiskenäring?
Marie Gidlund, Sweden Food Arena och Joanna Franzén, Vinnova

14.30 – 15.00 Mingel och fika

Publicerades