Landsbygdsnätverket

Smarta landsbygder inför 2023-2027

Den 23 februari kl. 9-11.30 bjuder arbetsgruppen för Smarta landsbygder in till en digital workshop med fördjupning om hur Leader kan planera för och arbeta med Smarta landsbygder i kommande programperiod.
Målgrupp: Skrivargrupper, LAG, verksamhetskontor i leaderområden

Publicerades