Landsbygdsnätverket

Genom Studio MATtanken kan du delta i angelägna studiosamtal om offentliga måltider oavsett var du bor. Slå dig ner vid din skärm, häll upp en kopp kaffe och häng på!

Studio MATtanken: Värdet av nationell livsmedelsstatistik

Studio MATtanken, fredag den 27 januari, kl. 08.30-09.15.

I StudioMATtanken diskuterar vi denna gång vikten av att ha fakta att utgå ifrån i arbetet med att ta fram beslutsunderlag, följa upp mål och genomföra benchmarking – i frågor som rör offentliga måltider. Just nu pågår Silo-projektet Länk till annan webbplats. vars syfte är att lägga grunden för, och testa, insamling och publicering av statistik över inköp av livsmedel till offentlig sektor. Vad finns det att vinna på att tillgängliggöra nationell livsmedelsstatistik? Finns det några farhågor?

Här finns all information om Studio MATtanken och länk till zoom-mötet.

Publicerades