Landsbygdsnätverket

Träff med erfarenhetsutbyte om, fiske och vattenbruk inom Leader

Landsbygdsnätverket planerar för en träff med erfarenhetsutbyte om fiske och vattenbruk inom Leader, den 20-21 januari 2021.

Publicerades