Landsbygdsnätverket

Unga som varken arbetar eller studerar (UVAS) i landsbygder

Webbinarium onsdag 27 april 2022 kl. 8.30 - 12.

I Sverige finns cirka 150 000 personer mellan 16–29 år som varken arbetar eller studerar. Antalet i denna grupp har varit relativt konstant under lång tid, trots konjunktursvängningar, arbetsmarknadspolitiska åtgärder och insatser från nationella myndigheter. Gruppen är heterogen, vilket innebär att det är svårt att dra generella slutsatser om vilka det är som befinner sig bakom siffrorna.

Vill du veta mer och bli inspirerad av hur man kan arbeta för att stötta den grupp unga så häng med oss. Välkomna till en förmiddag om UVAS!

Program och anmälan finns här

 

Publicerades