Landsbygdsnätverket
En flicka och en ung, kvinnlig lantbrukare i ett kostall.

Foto: Anna Johnsson, Scandinav

Webbinarium: Möjligheter inom gröna näringar – utbildning, jobb och företagande

Välkommen till ett webbinarium om olika möjligheter som finns i landsbygder och inom de gröna näringarna.

Webbinariet genomfördes den 6 oktober.

Vill du komma i kontakt med någon av föreläsarna eller få någon av presentationerna?
Hör av dig till:

Anna Hedberg, Landsbygdsnätverkets kansli
anna.hedberg@jordbruksverket.se
Telefon: 036-15 89 49

Christina Milén Jacobsson, Ordförande i arbetsgruppen Hållbara gröna näringar
christina.milen.jacobsson@hushallningssallskapet.se
Telefon: 0521– 72 55 15

Många företagare i de gröna näringarna runt om i Sverige har brist på personal inom olika områden. Jordbrukarna som producerar vår mat blir allt färre och det behövs både fler företag och fler anställda i befintliga företag. Samtidigt finns ungdomar, nyanlända och yrkesbytare som inte känner till de här möjligheterna och som vill komma in på arbetsmarknaden.

I webbinariet den 6 oktober får du som deltar information om vad det innebär att jobba och driva företag i de gröna näringarna. Du får också träffa både företagare och anställda från olika typer av verksamheter som berättar om sina val och vägen dit. Dessutom få du veta mer om olika utbildningsvägar för att jobba i de gröna näringarna.

Programmet innehåller bland annat:

  • Gröna näringars attraktionskraft – varför ska man jobba i branschen?
  • Möjligheter till jobb och företagande: Goda exempel från verkligheten.
  • Utbildningsvägar: Olika sätt för att få rätt kompetens.
  • Var hittar jag mer information?

Publicerades