Landsbygdsnätverket
Sven-Gunnar Lunneryd.

Sven-Gunnar Lunneryd från projektet "Rekonditionering av torsk".

Mata mager fisk med bifångst ger god tillväxt

Mycket av den torsk som fångas i det småskaliga kustfisket är för mager för att kunna säljas. Men i ett projekt i Blekinge har man placerat torsken i kassar och matat den med bifångster under två månader. Resultaten är lovande med en genomsnittlig tillväxt på 35 procent.

Nominerad i kategorin Nya affärsmöjligheter i blå näringar

I framför allt det östra torskbeståndet har fisken under ett antal år blivit allt magrare. Trenden har förstärkts av det faktum att en del fiskare gått över från nätfiske till fångstburar för att undvika sälskador. Det har gett ännu större andel mager torsk som ofta får slängas tillbaka.

– Tanken var att testa om vi istället kan mata torsken och på så vis göra den kommersiellt gångbar. Resultaten är väldigt spännande, de visar att man under en kort intensiv period kan få torsken att växa väldigt snabbt, säger projektledare Sven-Gunnar Lunneryd.

Nu när situationen för torskbeståndet i sydöstra Östersjön blivit så akut att det är fiskestopp i området är det extra viktigt att hitta metoder för ett framtida fiske.

Värme och sjukdomsangrepp

Projektet Rekonditionering av mager torsk fångad av kustfisket gjorde sina första försök våren 2018. I höst görs de avslutande experimenten. Och trots en del problem längs vägen – exempelvis förra sommarens extrema värme och en del sjukdomsangrepp – så visade sig grundtesen hålla.

– Den genomsnittliga tillväxten har legat runt 35 procent, vilket är mycket bra. Försöken visar också att samma mängd foder som vi gav till torsken i kassarna kunde vi senare plocka ut i form av torsk i god kondition. Jag tror att det småskaliga fisket i området kommer ha direkt nytta av resultaten och förhoppningen är förstås att metoden kan spridas även till andra områden, säger Sven-Gunnar Lunneryd.

I förlängningen är det inte bara torskfisket som kan dra nytta av metoden. Sven-Gunnar Lunneryd menar att den är lämplig även för andra arter som exempelvis abborre och sik.

Ingen extra näring

En stor poäng med projektet är också att fodret uteslutande bestod av bifångster som fiskarna redan hade fått upp. På det sättet innebar matningen av fisken ingen extra näringstillförsel till havet.

Sven-Gunnar Lunneryd är dock noga med att påpeka att metoden är ämnad för det småskaliga fisket. En odling i större skala tror han kan få negativa konsekvenser i form av näringsbelastning av foder och fiskarnas avföring.

– Allt görs i liten skala och för en enskild fiskare kanske det inte rör sig om några jättesummor, men varje liten extrainkomst är väldigt viktig och kan bidra till att det kustnära fisket finns kvar. Och den lokala fiskare som vi hade med i projektet är övertygad om att det fungerar och tänker fortsätta med metoden.

Fakta: Rekonditionering av torsk

Projektägare: Institutionen för Akvatiska Resurser, SLU
Kontaktperson: Sven-Gunnar Lunneryd
Tidsperiod: Våren 2018-hösten 2019
Beviljad EU-medel ur: Havs- och fiskeriprogrammet
Se alla Ullbaggenominerade projekt 2019 här

Publicerades