Landsbygdsnätverket

Foto Susanne Kvarnlöf

Konkreta verktyg ska lyfta landsbygder

Fler ska göra mer för landsbygderna. Det är målet när Tillväxtverket nu lanserar konkreta verktyg och en vägledning som ska underlätta för kommuner, regioner och myndigheter att skapa utveckling i hela landet. Länkar till materialet hittar du längst ner i artikeln.

Klas Fritzon, Tillväxtverket har rosa skjorta på sig

Foto Tillväxtverket

Tillväxtverket följer upp landsbygdspolitiken och utvecklingen är positiv inom många områden i landet, men det finns skillnader mellan landsbygder och städer som består. Och i vissa fall ökar.

– Det finns stor enighet om att vi myndigheter behöver bli bättre på att synliggöra dessa skillnader och stärka vårt arbete för att skapa utveckling i hela Sverige. Samtidigt finns en utbredd osäkerhet om hur det faktiskt ska gå till, säger Klas Fritzon på Tillväxtverket.

Tillväxtverket vill därför stärka såväl myndigheter som kommuner och regioner att utveckla sin förmåga att bygga in ett landsbygdsperspektiv i sina verksamheter. Till hjälp finns en vägledning, åtta konkreta verktyg och ett 20-tal lärande exempel från hur det kan gå till i praktiken.

– Vi sätter landsbygdsfrågorna i en helhet och är konkreta genom att peka på alla möjligheter som finns. Ambitionen är att det ska kännas lika relevant för handläggare som för direktörer, säger Klas Fritzon.

Verktygen och vägledningen kommer från ett samarbete som kallas Landsbygdslabbet, där ett 20-tal nationella myndigheter tänkte högt tillsammans. Bland de medverkande fanns till exempel Landsbygdsnätverket, Post- och telestyrelsen och Boverket. Även representanter från civilsamhället, kommuner, regioner, länsstyrelser och forskning har bidragit i arbetet.

– Att vi tillsammans har arbetet fram verktyg och vägledning känns viktigt. Det är en styrka att så många perspektiv strålat samman. Samtidigt är det nu det avgörs. Det samlade stödet måste sättas i arbete för att kunna göra skillnad för landsbygderna, säger Evelina Selander på Tillväxtverket.

Möjligheter att lära mer

Under våren anordnar Tillväxtverket flera Landsbygdsverkstäder där det finns möjlighet att ta lära mer och diskutera hur stödet kan komma till nytta. Tillsammans med oss på Landsbygdsnätverket arrangerar Tillväxtverket också tre lunchcaféer med mer översiktliga beskrivningar av det samlade stödet.

Läs mer och anmäl dig via Tillväxtverkets kalendarium: Evenemang - Tillväxtverket (tillvaxtverket.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Publicerades