Landsbygdsnätverket
Porträttbild på Maria och Marion.

Maria Gustafsson och Marion Eckard vid Leaderträffen i Lycksele 3-4 oktober.

Växande förväntningar på Leader

Allt fler menar att Leader är basen för EU:s landsbygdsvision om starkare, sammankopplade, motståndskraftiga, välmående och framgångsrika landsbygder. Därför är det viktigt att fortsätta vässa vårt svenska Leaderarbete. Så sker nu också när fler än 200 personer är samlade för årets nationella Leaderträff.

När Leaderengagerade från hela Sverige nu möts i Lycksele är Europas landsbygdspakt och samverkan på flera nivåer några av ämnena som diskuteras under träffens samlande tema "Smartare tillsammans".

– Det pågår en omfattande mobilisering, ledd av Europeiska kommissionen, för att stärka landsbygdernas röster och öka samarbetet i den gemensamma landsbygdspakten. Leader har fått en allt mer framträdande roll i pakten, säger Maria Gustafsson, verksamhetsledare för Landsbygdsnätverket.

Gruppbild på de fyra deltagarna.

De svenska deltagarna vid högnivåmötet i Sigüenza, Spanien.

Det manifesterades på ett tydligt sätt under förra veckans högnivåmöte i Sigüenza som det spanska ordförandeskapet arrangerade. Från Sverige deltog Marion Eckard, vice ordförande i den europeiska Leaderorganisationen ELARD och verksamhetsledare i Leader Halland, Tobias Ohlsson, enhetschef vid Landsbygds- och infrastrukturdepartementet, Andreas Mattisson, biträdande avdelningschef vid Jordbruksverket samt Maria Gustafsson för Landsbygdsnätverket.

– Vi var många som konstaterade att Leader har metoderna som krävs för att områden ska utvecklas baserat på människorna som finns där. Det skapar viktiga mervärden som kan stanna kvar i området, vilket är viktigt för att bygga resilienta och framgångsrika landsbygder, säger Andreas Mattisson.

Högnivåmötet hade föregåtts av en internationell konferens under det svenska ordförandeskapet som Landsbygdsnätverket arrangerade i dialog med bland andra Europeiska kommissionen och det svenska Landsbygds- och Infrastrukturdepartementet. Maria Gustafsson som deltagit vid båda tillfällena konstaterar:

– Vid båda konferenserna, liksom vid senaste rådsmötet med EU:s jordbruks- och fiskeministrar, har man betonat att olika politikområden och aktörer från olika sektorer måste koordineras för att visionen ska kunna uppnås. Leadergrupperna har partnerskapen och verktygen för koordinering på lokal nivå, men det krävs också en regional, nationell och internationell ansats.

I Landsbygdsnätverket inrättas nu en ny analysgrupp som samordnas av Tillväxtverket och som kommer att bidra till flernivåsamverkan. Den svenska Leaderorganisationen Lokal utveckling i Sverige (LUS) kommer att leda den nya gruppen.


Publicerades