Landsbygdsnätverket
Angelägna ämnen på EU-nivå – föreslå före 3 maj

Angeläget på EU-nivå – var med och föreslå ämnen

Finns det något ämnesområde som du tycker borde diskuteras på EU-nivå? Ett ämne där det är viktigt att sammanföra kunskap och erfarenheter från olika länder för att snabbare komma framåt? Då ska du höra av dig till EIP:s samordnare Inger Pehrson före den 3 maj.

Varje år ordnar EIP-Agri Service Point, i samverkan med EU-kommissionen, seminarier, workshoppar och konferenser om olika ämnen. Nu dras också runt fem nya fokusgrupper igång även de ämnesspecifika. EIP-Agri i Sverige har genom sin representation i Subgroup on Innovation goda möjligheter att påverka vilka ämnen som ska prioriteras för fokusgrupper eller andra aktiviteter.

Du kan föreslå ämnen som ska prioriteras

Ämnena för tidigare eller pågående fokusgrupper hittar du här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Av årets fem nya fokusgrupper handlar en om bihälsa och hållbar biodling. Den första workshoppen äger rum i Uppsala i början av juni och den koordinerande experten är svensk. En fördel då kunskaperna om svenska förhållanden för livsmedelsproduktion är små i många länder.

Har du förslag på angelägna ämen på EU-nivå?
Hör av dig till Inger Pehrson, 0729 - 77 59 34, före den 3 maj.

Publicerades