Landsbygdsnätverket

Foto: Lars Svensson

Delta i nya fokusgrupper

EU-kommissionen har bestämt vilka fokusgrupper som ska starta under 2019. Detta efter förslag från Subgruop on Innovation där vi är representerade.

Följande fokusgrupper kan du delta i

  • Antimikrobiell resistens i fjäderfäsektorn
  • Hållbar biodling
  • Diversifiering genom nischprodukter (aromatiska och medicinalväxter)
  • Jordförsaltning
  • Skydda jordbruksjord från kontaminering

Håll ögonen öppna efter utlysningarna om du vill delta i någon av fokusgrupperna. Vi kommer informera om dem här i nyhetsbrevet och du hittar alltid aktuell information på fokusgruppernas egna sidor Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Publicerades