Landsbygdsnätverket
Olika symboler för innovation

Foto Picmonkey

Du kan söka projekt till Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien 100-lista 2021

Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien efterlyser forskning till sin IVAs 100-lista 2021. De efterlyser forskning inom tekniska och ekonomiska vetenskaper med fokus på en hållbar beredskap inför framtida kriser.

Forskningen ska vara redo att inom överskådlig tid kunna nyttiggöras och skapa ett värde för svenskt näringsliv och samhälle genom exempelvis industriell kommersialisering, affärs- och metodutveckling eller samhällspåverkan och därmed bidra till att öka samhällets resiliens.

Forskningen kan även vara tillämpbar inom gröna näringar och livsmedel.

Läs mer på Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademiens webbsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Publicerades