Landsbygdsnätverket
Kalvar

Den tänkta innovationen ger producenten siffror att förhålla sig till och hjälp att se om man är på rätt väg. Foto: Jan Petersson

Effektivare nötköttsproduktion med ett innovativt system

Ett system som på ett enkelt sätt visar åtgång av foder kopplat till hur snabbt varje enskilt djur växer skulle leda till stora effektiviseringar för en nötköttsproducent. Projektet Fodereffektivitet är en lösning på spåren.

– Vi ska ta fram en tjänst där man i sin telefon eller på sin padda enkelt kan se grafer på foderåtgång och tillväxt per box, säger Henrik Österlund på Hencol AB.

Han leder projektet Fodereffektivitet – ökad konkurrenskraft och minskad miljöbelastning i svensk nötköttsproduktion, som fått ett innovationsstöd inom EIP-Agri.

Tanken är att genom automatisk mätning visa på aktuell utveckling och vikt hos djuren vid en given tidpunkt. Detta möjliggör daglig uppföljning av hur förändringar i fodermängd och -sammansättning påverkar djurets viktökning och att avvikelser snabbare kan upptäckas och åtgärdas.

Lägre tekniknivå

Henrik Österlund

Henrik Österlund Foto: Robert Dahlberg

– Nötköttsproduktion bedrivs inte alls på den tekniknivå som till exempel mjölkproduktion gör. Där kan man ju ha koll på varje spene. Så teknikmässigt ligger nötköttsproduktionen 30-40 år efter. Det finns mycket här att göra. Och det vi gör är då att servera lantbrukare med medianvärden per grupp, gällande tillväxt per dygn och aktuell vikt, säger Henrik Österund och fortsätter:

– Vår vision, eller metod, är att följa tillväxten medan den pågår. En så snabb tillväxt som möjligt är det mest ekonomiska. Kan du spara foder för en månad så sänker du produktionskostnaderna. Och ur miljösynpunkt är det bättre med kortare uppfödningstid.

Den tänkta innovationen ger producenten siffror att förhålla sig till och hjälp att se om man är på rätt väg.

– Det är klart att man vill veta vad ens produktionskostnader är. Därifrån kom idén när vi började. Fodergivan är väsentlig att känna till när man vill ha en optimal utfodring. Det är så mycket kapital som binds i djuren.

Nätbaserad uppföljning

Dessutom ska Hencol AB bygga upp webbmiljöer för visualiseringar med nyckeltal och enkel grafik och uppföljningar där man ser hur förändringar i fodergiva och foderstat påverkar nötkreaturens utveckling. Allt, från källkod till design, görs på egen hand.

Att ett sådant här system tas fram först nu tror Henrik Österlund beror på den låga statusnötköttsproduktion haft tidigare, vilket inneburit att satsningar av det här slaget uteblivit.

– Vi är ett litet företag som får rätta munnen efter matsäcken. Vi tror på vårt projekt men vi måste ha finansiering. Så det nya innovationsstödet betyder fantastiskt mycket.

Text: Tobias Malmberg

Publicerades