Landsbygdsnätverket

Ett nytt innovationsprojekt

Här hittar du information om EIP-Agri-projekt som nyligen blivit godkända.

Vallskörd pågår med en röd traktor

Foto Scandinav bildbyrå Thomas Adolfsén

Grasshopper, en anpassning för skandinaviska förhållanden


Syftet med projektet är att utveckla ett beslutsstödsystem för betesskötsel för svenska betesvallar inklusive verktyg för biomassamätning. Verktyget som ska utvärderas är Grasshopper från irländska True North i kombination med vegetationsindex från satellitdata.

Verktyget ska mäta den komprimerade beteshöjden med millimeternoggrannhet och göra automatiska registreringar med GPS positionering. Verktyget ska utvärderas samt anpassas till svenska förhållanden.

Projektet drivs av HS Konsult i samarbete med en lantbrukare. Tekniken kommer att testas på tre gårdar med intensiv betesdrift.

Läs mer om Grasshopper Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vill du veta mer?

Läs om detta och andra innovationsprojekt på Landsbygdsnätverkets webbsida Godkända innovationsprojekt

Publicerades