Landsbygdsnätverket
På bilden syns en ren, en traktor och en remsa från en frukt- och bärodling.

Fem nya innovationsprojekt

Läs om alla nya projekt som kommit in sen sist. Tidigare projekt hittar du via länken längst ner på den här sidan.

Innovativa växtmaterial – Innovativa svenska växtbaserade livsmedelsingredienser för krävande applikationer i vegetabiliska livsmedel

Företaget Nordisk Råvara leder detta projekt som ska tillgängliggöra svenskproducerade, växtbaserade alternativ till livsmedelsingredienser och tillsatser som kan ersätta produkter tillverkade av soja och animalier. Målet med projektet är att ta fram fraktioner av svenskodlade baljväxter och fröer för livsmedelsindustrin som kan ersätta soja och animalier.

Maximera skörd med frövitalisering

Projektet ska vidareutveckla en miljövänlig fröbehandlingsteknik, som förbättrar biologiska egenskaper hos fröer och leder till ökad skörd på samma odlingsyta med mindre odlingskostnad. I projektet ingår vitalisering av fröer samt provodlingar av dessa på friland, och i växthus. Målet är att projektet ska bidra till att kunna åtgärda matbristen i världen totalt genom ökad skörd per ytenhet. Vidare ska projektet minska behovet av bekämpningsmedel och kemikalier i lantbruket. Projektledare är företaget Robust Seed Technology A&F AB.

Saffransroboten – revolutionerar en 3000-årig tradition

Företaget Österlensaffran leder detta projekt som med beprövad teknik och kunskap ska skapa en robot som möjliggör automatiserad saffransskörd. Målet är att ge helt nya förutsättningar för lönsam saffransodling i Sverige då den ersätter den kostsamma arbetskraften som fordras vid manuell skörd.

Produktionsstyrningssystem Odling 4.0

Projektet ska utveckla ett svenskt produktionsstyrningssystem för grönsaksodling som genererar en digital värdekedja av odlingsinformation, insamlad från mobil, eller sensorer. Målet är en programvara som ska kunna användas av småföretagare med låga instegskostnader såväl som av större producenter och härigenom kunna få spårbarhet från sådd till utleverans och till slutkund och genom det, stärka svensk produktion och livsmedelshantering. Företaget Spisa Smaker AB leder projektet.

Utfodringsanläggning med individuell foderstyrning för suggor i grupp

Projektet ska ta fram en flyttbar utfodringsanläggning där det går att styra mängden foder till enskilda suggor. Produktionsresultatet ska därmed förbättras och även göra det möjligt att minska smittrycket från parasiter i jord parallellt med ett minskat växtnäringsläckage. RISE är projektägare.

Läs mer om dessa och andra innovationsprojekt på Landsbygdsnätverkets webb Öppnas i nytt fönster..

Publicerades