Landsbygdsnätverket
Lina Svanberg. Foto: Arkiv/ Rise

Lina Svanberg. Foto: Arkiv/ Rise

Här växer nästa generations gröna proteiner

En satsning på lönsam svensk jordbruksproduktion, förbättrad folkhälsa och minskad klimatpåverkan. Med projektet Give peas a chance ska nästa generations vegetariska produkter tas fram från svenska ärter.

Projektet initierades hösten 2016, samma år som Findus i Bjuv lades ner.

– Vi pratade med livsmedelsföretagen Food for Progress, Lyckeby Starch samt Findus ärtodlarförening om att göra ett gemensamt projekt och hitta nya tillämpningar för ärter annat än frys- och konservärter. Vi vill bibehålla den svenska ärtodlingen genom att skapa efterfråga på råvaran och få ut nya typer av vegetariska livsmedel, säger Lina Svanberg, projektledare vid RISE enhet Jordbruk och livsmedel.

Hållbart alternativ till sojabönan

Förhoppningen med projektet är att hitta ett mera hållbart svenskt alternativ till sojabönan. Det skulle ge flera nyttor: En satsning på lönsam svensk jordbruksproduktion, förbättrad folkhälsa och minskad klimatpåverkan.

- Vi ska göra en hållbarhetsanalys på den här produkten när den är färdig. Vi vill få fram en ny hållbar livsmedelskedja, säger Lina Svanberg.

För många vegetariska produkter krävs att proteinerna är benägna att bilda sammanlänkande fibernätverk när de pressas under högt tryck och höga temperaturer, en så kallad extrudering.

– Alla proteiner bildar inte sådana här nätverk, men ärtproteiner har god förmåga att göra det, precis som sojaproteiner. På grund av det kan du skapa olika konsistenser och det gör dem intressanta, säger Lina Svanberg.

Aktörer från hela kedjan

Lina Svanberg säger att inget av det här hade varit möjligt utan innovationsstödet. Det innebär att mindre svenska företag får tillgång till ny forskning.

Men en grund för att lyckas är att deltagarna i projektet bidrar med kompletterande kompetenser.

– Hela projektet bygger på att vi har med aktörer från hela kedjan. Det gör att det efter projektet finns en infrastruktur så att man kan ta det vidare.

RISE Jordbruk och Livsmedel har för projektet Give peas a chance fått innovationsstöd inom EU-satsningen EIP-Agri via landsbygdsprogrammet på 5,9 miljoner kronor. Projektet ska drivas fram till den 30 april 2019.

Tobias Malmberg, Katamaran Media

Publicerades