Landsbygdsnätverket
Ogräsbekämpning

Foto: Hushållningssällskapet

Innovativ ogräsbekämpning

Att kontrollera ogräs utan att använda kemiska medel är utmanande. Problemen har tilltagit som en följd av ökad maskinsamverkan, att vi fått in nya arter och att ett varmare klimat bidrar till högre överlevnad. Nu har den nya fokusgruppen "Ogräsbekämpning utan kemiska medel" haft sitt första möte i Rumänien.

Per Ståhl, rådgivare vid Hushållningssällskapet, Östergötland fick en av platserna i EIP-Agris grupp i hård konkurrens. Totalt samlades 20 experter, forskare, rådgivare, lantbrukare och industriföreträdare till arbetsmötet.

Per Ståhl

Känd kunskap ska tillämpas

Gruppens uppdrag är framför allt att inventera olika använda metoder inom EU. De ska identifiera de viktigaste utmaningarna och möjligheterna liksom goda exempel samt föreslå innovativa satsningar. Vid sidan av olika slags mekanisk bekämpning diskuterades bland annat växtföljder, sortblandningar, mellangrödor och växtförädling. Att få en väl spridd effektiv bekämpning utan kemiska medel handlar inte bara om val av metoder. De måste också vara ekonomiskt fördelaktiga så att lantbrukare är motiverade att använda dem.

Innovativa lösningar

Ny teknik kommer först i grönsaksgrödorna där robotlösningar finns. Betydligt svårare är det med spannmål där det är i stort sett omöjligt att mekaniskt ta bort ogräs i raden när spannmålen kommit upp.

En innovativ lösning som presenterades från Tyskland var att ha en GPS-punkt på varje frö och så i ett exakt rutmönster så att man med större precision mekaniskt kan bekämpa ogräs. En metod som kan användas för exempelvis majs och sockerbetor. En annan metod under utveckling är att spruta het ånga exakt på den yta där varje frö ska placeras.

Kontakta Per

Per uppskattar att han fått möjlighet att delta i fokusgruppen. Förutom att få ta del av nya lösningar så ger det ett värdefullt nätverk som kan ge kunskap på ett nytt sätt och möjliggöra eventuella samarbeten i gränsöverskridande projekt.

Har du idéer om utvecklingsvägar som inte tillämpas idag och skulle kunna testas, eller vill du höra mer om det som diskuterades på fokusgruppsmötet, kontakta gärna Per Ståhl, 070-829 08 24

Foto på Per Ståhl: Hushållningssällskapet

Publicerades