Landsbygdsnätverket
Kobbar som går ut i vattnet

Foto Shutterstock

Missionsorienterad innovation – en handbok från Vinnova

Vinnova har gett ut en ny handbok om Missionsorienterad innovation. Nu finns den ute att ladda ner eller beställa i pappersformat.

Ett missionsorienterat arbetssätt kan bidra till förändringar på systemnivå. För detta krävs ett tvärvetenskapligt perspektiv och engagemang från aktörer på alla nivåer. Det handlar om att komma från stuprör och låta aktörer som annars inte träffas diskutera problem och lösningar. Syftet är att alla ska jobba åt samma håll med ett gemensamt mål i fokus.

Vinnova har gett ut en ny handbok om Missionsorienterad innovation. Författaren Dan Hill har erfarenheter från aktörer som har testat missionsorienterad innovation i praktiken.

Läs mer och ladda ner handboken på Vinnovas webb Länk till annan webbplats.

Publicerades