Landsbygdsnätverket
Nya fokusgrupper – något för dig?

En av fokusgrupperna har rubriken Grazing for Carbon och där är huvudfrågan hur man kan öka kolinlagringen genom betessystem.

Nya fokusgrupper – något för dig?

Nu finns det möjlighet att ansöka för att komma med i någon av de två nya fokusgrupper som EU kommissionen och EIP-Agri Service Point bjuder in till. Anmälan ska vara inne senast den 23 mars. Det är många som söker så marknadsför dig på ett övertygande sätt om du vill komma med.

I en fokusgrupp samlas 20 experter på ett särskilt ämne inom jordbruk, skogsbruk eller trädgårdsnäringen för att beskriva hur läget är, vilka problem respektive möjligheter man ser och vilka forsknings- eller innovationsinsatser som behövs. Detta sker vid två workshoppar. En fokusgrupp varar i cirka ett och ett halvt år och samlar det viktigaste från arbetet i en slutrapport som alla får tillgång till.

Vem som helst kan ansöka om att få vara med i fokusgrupperna. EIP-Agri Service Point väljer sedan ut deltagare bland de som sökt utifrån bland annat olika kompetenser och geografisk tillhörighet. Praktiker är särskilt eftertraktade som deltagare eftersom det oftast handlar om utmaningar som just praktiken har.

Dags för två nya fokusgrupper

Hittills har 23 olika fokusgrupper arbetat ihop. Nu är det dags för grupp 24 och 25 att starta.

Den ena av de nya fokusgrupperna har rubriken New forest practices and tools for adaptation and mitigation of climate change. Huvudfrågan för den fokusgruppen är vilka nya metoder och verktyg som kan förbättra EU-skogarnas potential för anpassning och för att minska klimateffekten. Det första mötet blir den 20-21juni.

Den andra fokusgruppen har rubriken Grazing for Carbon och där är huvudfrågan hur man kan öka kolinlagringen genom betessystem. Denna grupp träffas för första gången den 13-14 juni.

Vill du veta mer?

Du hittar mer information om dessa nya grupper här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. EU-kommissionen betalar resa och uppehälle för deltagarna. Landsbygdsnätverket kan betala arvode med motprestationen att rapportera från fokusgruppsarbetet.

Anmälan sker på nätet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. senast den 23 mars. Vilka som blivit utvalda meddelas den 28 april. Det är många som söker så marknadsför dig på ett övertygande sätt om du vill komma med.

Hör av dig om du vill veta mer! Inger.pehrson@jordbruksverket.se

Publicerades