Landsbygdsnätverket
Grisar i stall med lantbrukare i orange arbetskläder

Foto Smart Agritech Solutions

Pig Scale 2.0 - lokalt anpassad AI för automatisk vägning av grisar i stallmiljö

Syftet är att genom nya och innovativa datahanteringsstrukturer och algoritmfunktioner lyfta Pigxcel (tidigare benämnd Pig Scale) till en kommersiellt skalbar produkt, som är lönsam både för den enskilde lantbrukaren och för produktägaren.

Målet är att på ett effektivt sätt göra det möjligt att erbjuda digital vägning av grisar i stallmiljö för ökad djurvälfärd, förbättrad arbetsmiljö samt optimering i produktionen för att öka lantbrukarens lönsamhet.

Projektet leds av Agroväst Livsmedel AB i samarbete med Smart Agritech Solutions of Sweden AB, RISE AB, Skövde Slakteri AB, Webking webbutveckling & IT-consulting AB, lantbrukare Peter Karlsson, veterinär Lena Myrenius och rådgivare Robert Paulsson.

Läs mer om dessa och andra EIP-projekt i databasen Länk till annan webbplats..

Publicerades