Landsbygdsnätverket
På bilden syns en ren, en traktor och en remsa från en frukt- och bärodling.

Tre nya innovationsprojekt

Här hittar du information om tre EIP-Agri-projekt som nyligen blivit godkända.

Klimatstyrd transport av puppor och parade bidrottningar

Projektet ska förbättra och effektivisera transporten av puppor och parade drottningar. Målet är att utveckla en box med en skokartongs storlek som har en inbyggd värmekälla och klimatstyrning som klarar av att värma boxen under minst ett till två dygn. Jonny Ulvtorp, JU Information AB är projektledare.

Närbild på bi på gul blomma

Projekt Pigg – digitaliserad mätning av grisars vikt och hudtemperatur

Projektet ska utveckla en digitaliserad störningsfri mätning av grisars vikt och hudtemperatur. Målet är att ta fram ett beslutsstöd för grisuppfödare med en kamera som består av tre delar: 1) kameramodulen, en IR-/termisk kamera 2) mjukvaran som i nära realtid följer djurens viktförändringar och temperaturutveckling 3) aggregeringen av datan från den nära realtidsövervakningen i en databas. Projektledare är BMP Innovation AB.

Tre grisar i en stia

Grain Cloud - ett digitalt beslutsstöd för effektivare spannmålslagring

Projektet ska skapa ett digitalt beslutsstödsystem för kontroll, styrning och spårbarhet för spannmålshantering på gården. Innovationen ska styra och reglera spannmålsflöden med hjälp av mätning, statistik och machine-learning för att erhålla bästa möjliga kvalité, sortering och effektivitet. Information och mätdata ska bearbetas av Grain Cloud i realtid för att i samverkan med anläggningens styrsystem styra och optimera flödet, identifiera avvikelser och belasta anläggningen utefter spannmålens fysiska materialegenskaper. Innovationen ska också göra det möjligt att spåra spannmålets väg från fält till kvarn. Agroväst är projektägare.

Spannmål på fält

Läs mer om dessa och andra innovationsprojekt på vår sida Godkända innovationsprojekt

Publicerades