Landsbygdsnätverket

Gå över gränsen - om nyttan med transnationella samarbeten #51

Idag handlar Landet om samarbeten mellan olika Europeiska länder och hur det kan bidra till landsbygdsutveckling. Till exempel får nv veta hur det gick till när en förskolehämtning i Katalonien blev vingårdar på Öland.

Hör poddens tre gäster dela med sig av sina erfarenheter av samarbeten länder och orter emellan. Varför är det viktigt att samarbeta med landsbygder och leaderområden i andra delar av Europa? Vad kan samarbete handla om? Och vilka effekter kan det ge - och hur gör man?

Citat från podden:
”Kommer man från en annan bakgrund och ett annat sammanhang, där kommunen har en annan roll och allt möjligt sådant. Då ser man saker på ett annat sätt och kan ställa de där frågorna som vi i vårt eget område är lite förblindade för att ställa.” Hans-Olof Stålgren

Jag försöker hitta mötesplaster och arenor och hjälpa folk knyta an till partners som skulle vara intressanta att jobba ihop med” Marion Eckardt

”Lokal utveckling är inte bara lokal, den är global. För att få till bra lokal utveckling måste man veta vad som händer på andra ställen.” Lasse Wellin

Medverkande

Marion Eckardt, verksamhetsledare Lokalt ledd utveckling Halland, Landsbygdsnätverkets TNC-coach, Lasse Wellin, projektsamordnare på SydostLeader, Hans-Olof Stålgren, internationell kontaktperson på Landsbygdsnätverkets kansli, och Ida Lindhagen, journalist.

Kategori

Lokalt ledd utveckling

Utgivningsdatum