Landsbygdsnätverket

Innovationsstödet - en unik möjlighet har gett stor effekt #72

Satsningen på innovationsstödet låg på 440 miljoner i Sverige. Två tredjedelar har använts. Så vad har vi fått för pengarna? Och hur har det gått för de nya idéerna som plockats fram?

Vi behöver hitta en lösning på världens starkt ökande behov av livsmedel, foder, fiber, biomassa och biobaserade material. Samtidigt brottas vi med allvarliga miljöproblem med alltför höga växthusgasutsläpp. Det är bakgrunden till EU-satsningen EIP Agri som ska få fram nya smarta innovationer för att nå en hållbar produktion.

Unikt är att våra medlemmar ute på gårdarna får möjlighet att med känd kunskap kunna hitta på nya innovationer med hundra procents betalning
- Kjell Ivarsson

Det handlar om innovationer som redan har gett förfrågningar från andra länder
- Inger Pehrson

Medverkande

Kjell Ivarsson, arbetar med forsknings- och innovationsfrågor hos LRF, Inger Pehrson, samordnare för det nationella innovationsnätverket på Landsbygdsnätverket Reporter: Ida Lindhagen

Kategori

Innovation & utveckling

Utgivningsdatum